Nummelaneuvos 290223

Nummelaneuvoksen arvonimi on jo vuodesta 1991 asti myönnetty kunnianosoitukseksi henkilöille, jotka omalla pyyteettömällä työllään ja esimerkillään ovat olleet kehittämässä Nummelan ja siten koko Vihdin yhteiskunnallista, taloudellista sekä sivistyksellistä hyvinvointia ja viihtyisyyttä.

Arvonimi julkaistaan Viljonpäivän konsertin yhteydessä ja tänä vuonna sen sai Jarmo Töyräs. Jarmo on toiminut pitkään eri seuroissa ja järjestöissä perustajajäsenenä, hallituksissa sekä aktiivijäsenenä. Hän on vaikuttanut Nummelan Killan kautta tekemällä ja olemalla esimerkillinen joukkuepelaaja. Lisäksi hän on aktiivisen työuransa ohella vahva vaikuttaja toimialallaan.

Arvonimeä oli luovuttamassa vuoden 2022 nummelaneuvos Simo Havukorpi (kuvassa vasemmalla), vuoden 2021 nummelaneuvos Monica Paavilainen sekä Nummelan Killan kiltakomentaja Tauno Maksniemi. Uusi nummelaneuvos Jarmo Töyräs (toinen oikealta) vastaanotti arvonimen hieman hämmentyneenä kesken konsertin juontoja.